Zelf btw-aangifte doen: Dit moet je weten

Gemiddelde leestijd: 17 minuten

Ook wel eens nagedacht over zelf BTW-aangifte doen? Ben jezelf ondernemer dan wordt doorgaans dit uitbesteed aan een accountant of boekhouder. Maar zelf je btw aangifte doen kan relatief eenvoudig zijn. Hopelijk kan deze blog hierin bijdragen. Zelfs voor beginners is het mogelijk om hieraan te beginnen. Het makkelijkste is dat je jouw informatie verwerkt in een boekhoudprogramma en dan de btw-aangifte doet. Maar in deze blog is ook een Excel Template te vinden. Voor het geval je geen boekhoudprogramma hebt of het rustig wil doornemen om het beter te begrijpen.

Zelf btw-aangifte doen wordt makkelijker met een boekhoudprogramma

 1. Bekijk welke boekhoudprogramma voor jou geschikt is.
 2. Maak een proefaccount aan.
 3. Begin met het vullen van je boekhouding.
 4. Kijk wat er gebeurt op de btw-aangifte.
 5. Controleer deze en stuur het op naar de belastingdienst.
 6. Korting en een gratis bonus als je het afneemt via deze website.
Kies jouw boekhoudprogramma

Inhoudsopgave

Voor wie is deze blog geschreven?

Deze blog is geschreven voor ondernemers die zelf de btw-aangifte willen doen. Tegenwoordig kan je met behulp van boekhoudprogramma’s deze al elektronisch opsturen. Maar mocht je nog geen boekhoudprogramma hebben, dan kan je het ook eenvoudig in Excel bijhouden. Het grote voordeel van het zelf doen van de btw-aangifte is dat je tussentijds geen accountant of boekhouder meer nodig bent. Dit bespaart je aanzienlijk in de kosten.

Wat is de BTW aangifte?

In de begrippenlijst is ook al in gegaan op “Wat is de btw-aangifte?“. Om het even concreter toe te spitsen op deze blog.

Btw is een belasting die wordt geheven bij een levering van een product of dienst. Je bent een ondernemer dus op al jouw producten breng je doorgaans btw in rekening. Dit doe je bovenop de verkoopprijs die je hanteert. Zo breng je de btw uiteindelijk in rekening bij de eindgebruik. Echter jij betaald dit weer aan de belastingdienst.

Naast verkopen koop je ook producten en diensten in. Over deze facturen betaal je ook btw. Deze btw wordt ook wel voorbelasting genoemd. Omdat je dit hebt ingekocht, mag je deze btw terugvragen.

Uiteindelijk ga je berekenen wat het verschil is tussen te betalen btw en terug te vorderen btw. Zo weet je uiteindelijk wat je aan btw moet afdragen. Dit alles wordt gedaan op de btw-aangifte.

Wanneer btw in rekening brengen en afdragen?

Zodra je als zelfstandige een onderneming of beroep uitoefent. Hiervoor sta je doorgaans ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van de Kamer van Koophandel krijg je een:

 • Omzetbelastingnummer;
 • btw-identificatienummer

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Zodra je deze gegevens hebt kan je btw in rekening brengen en ook afdragen. Dit doe je dan op het moment zodra je goederen en producten koopt of verkoopt. Deze gegevens vermeld je op jouw factuur en staan vermeld op je inkomende facturen. Het afdragen of terugvragen van de btw is een periodieke momentopname over een bepaalde periode.

Hoe wordt BTW berekend?

Is het nog niet helemaal duidelijk hoe de btw berekend wordt? Dan zijn hieronder een aantal voorbeelden. Het is goed om te weten dat de btw een opslag is. Daarnaast wordt een prijs soms inclusief of exclusief genoemd. We gaan in dit voorbeeld uit van het hoge btw-tarief. Er zijn ook andere tarieven, maar die komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Voorbeeld: Stel de prijs voor een product is €121 inclusief btw.

Om de btw te bereken doe je dat als volgt: €121 / 121 x 21 = €21

Om het bedrag exclusief btw te berekenen: €121 / 121 x 100 = €100

Heb je te maken met een ander btw-tarief vervang dan btw tarief. Hierboven is het onderstreept.

Welke BTW tarieven zijn er?

Er zijn verschillende btw-tarieven die toegepast kunnen worden. Meestal krijg je te maken met:

 • 21% tarief
 • 9% tarief
 • 0% tarief
 • Vrijgestelde prestaties

Deze tarieven worden bepaald door de belastingdienst. En welk tarief van toepassing is van jou is dan ook terug te lezen op de website van de belastingdienst. Voor meer informatie lees dan “Tarieven en vrijstellingen“. Het btw tarief vermeld je op de facturen die je verstuurt en staat vermeld op de facturen die je krijgt.

Wanneer kan je btw wel of niet terugvragen?

De belangrijkste regel is in eerste instantie: Je mag alleen btw terugvragen als je btw berekend over je eigen producten of diensten. Om even een voorbeeld te geven zal dit duidelijker worden. Een dokter kan diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw. Dan mag deze dokter geen btw berekenen over de producten die leiden tot het leveren van deze dienst. Bijvoorbeeld inrichten van de behandelkamer.

De btw die je moet betalen bij de inkopen die je doet, wordt voorbelasting genoemd. Deze btw bedragen tel je allemaal bij elkaar op en kan je terugvragen in rubriek 5b van je btw aangifte. Later in deze blog vertellen we meer over de rubrieken op de btw aangifte.

Een leuk weetje is trouwens dat je bij je btw-aangifte mag afronden in jouw voordeel. Want op de btw-aangifte vul je geen cijfers achter de komma in. Dus het beste wat je kan doen is:

 • Bij te betalen btw rond je af naar beneden.
 • Bij te ontvangen btw rond je of naar boven.

Uiteindelijk zijn er een aantal uitgaven waarover je geen btw mag terugvragen. Ook hiervoor kan je het beste de website van de belastingdienst raadplegen. Aangezien daar de meest actuele informatie vermeld staat.

Wat moet je doen om zelf btw-aangifte te kunnen doen?

Zodra jezelf je btw-aangifte wil gaan doen. Moet je er eerst voor zorgen dat je jouw inkomsten en uitgaven goed bijhoudt. Dit doe je door onderscheid te maken tussen:

 • BTW over inkopen in Nederland
 • BTW over verkopen in Nederland
 • BTW verkopen aan EU-landen
 • BTW verkopen aan buiten EU-landen
 • BTW inkopen uit EU-landen
 • BTW inkopen uit buiten EU-landen

Als je gebruik maakt van een boekhoudprogramma is dit vaak uitstekend bij te houden. Maar het is ook mogelijk in Excel. Mocht je nog geen boekhoudprogramma hebben. Zodra je het op deze manier bijhoudt kan je later makkelijk de juiste bedragen invullen in de juiste rubriek bij de btw-aangifte. Hier hoef je vaak niet over na te denken als je een boekhoudprogramma gebruikt. Dan is dit namelijk voor je geautomatiseerd.

Wanneer moet je btw aangifte doen?

Afhankelijk van de grootte van de ondernemer doe je per jaar of per kwartaal btw-aangifte. Het is ook per maand mogelijk. Dit doen vaak grootte organisaties. Voor de meeste ondernemers doen ze per kwartaal aangifte. Zo is een jaar in 4 kwartalen verdelen en geef per kwartaal de btw aan. Zodra een kwartaal is afgelopen heb je nog één maand de tijd om de btw-aangifte in te dienen. Om dit beter te illustreren zie onderstaande tabel:

PeriodeTijdvak btw periodeUiterlijke inleverdatum
Kwartaal 11 januari t/m 31 maart30 April
Kwartaal 21 april t/m 31 juni31 juli
Kwartaal 31 juli t/m 30 september31 oktober
Kwartaal 41 oktober t/m 31 december31 januari

De verschillende rubrieken op de btw aangifte

De btw-aangifte kent 5 rubrieken en elke rubriek is weer onder te verdelen in sub-rubrieken:

 1. Prestaties binnenland
  • A: Leveringen/diensten belast met hoog tarief
  • B: Leveringen/diensten belast met laag tarief
  • C: Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
  • D: Privégebruik
  • E: Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast
 2. Verleggingsregelingen binnenland
  • A: Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
 3. Prestaties naar of in het buitenland
  • A: Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
  • B: Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU
  • C: Installatie/afstandsverkopen binnen de EU
 4. Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht
  • A: Leveringen/diensten uit landen buiten de EU
  • B: Leveringen/diensten uit landen binnen de EU
 5. Voorbelasting, kleine ondernemersregeling en totaal
  • A: Omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4)
  • B: Voorbelasting
  • C: Subtotaal (rubriek 5A min 5B)
  • D: Vermindering volgen de kleine ondernemersregeling

Wil je een toelichting per rubriek? Dan kan je deze hier teruglezen.

Hierboven hebben we al beschreven hoe je het bijhouden van je uitgaven en inkomsten moet doen. Dat vertalen we hieronder in een tabel. En daarachter geven we aan in welke rubriek deze btw valt.

Onderscheid in BTWRubriek
BTW over inkopen in NederlandRubriek 5B
BTW over verkopen in Nederland hoog tarief
BTW over verkopen in Nederland laag tarief
BTW over verkopen in Nederland 0% of niet belast
Rubriek 1A
Rubriek 1B
Rubriek 1E
BTW over verkopen aan EU-landenRubriek 3B
BTW over verkopen aan buiten EU-landenRubriek 3A
BTW inkopen uit EU-landenRubriek 4B
BTW Inkopen uit buiten EU-landenRubriek 4A

De oplettende lezer ziet dat rubriek 2A en rubriek 3C niet aan de order zijn gekomen. Deze komen doorgaans bij ondernemers ook niet voor en zijn daarom even buiten beschouwing gelaten. Ik zal hier nog een aparte blog over schrijven.

Marge- en verleggingsregeling

Wat we ook nog kennen zijn de margeregeling en verleggingsregeling hier wil ik toch nog even kort bij stilstaan. Want het kan zijn dat dit van toepassing bij je is.

Wat is de margeregeling?

De margeregeling is van toepassing als je handelt in margegoederen. Voorbeelden kunnen zijn auto’s en meubels. Je betaalt dan geen btw over de omzet maar over de marge die je maakt. Dus je betaalt btw over het verschil tussen je inkoop en verkoop. Stel je hebt een auto ingekocht voor €1000 euro en verkoopt deze voor €1500 inclusief btw. Dan betaal je btw over €1500 – €1000 = 500.

De volledige formule om je btw te berekenen is: (€1500 – €1000) / 121 x 21 = 86,87

Voor meer informatie over de margeregeling bezoek de website van de belastingdienst.

Wat is de verleggingsregeling?

De verleggingsregeling wordt doorgaans toegepast door aannemers en onderaannemers. Je vermeld hiermee op de factuur dat je de btw verlegd naar je opdrachtgever. Diegene die de factuur verstuurt geeft dit aan bij Rubriek 1E, verder mag hij wel zijn voorbelasting terugvragen. Diegene die de factuur ontvangt geeft dit aan bij rubriek 2A en ook bij rubriek 5B. Het totaal bedrag komt dan uit op €0.

Andere zaken om rekening mee te houden

Verder zijn er ook nog andere zaken om rekening mee te houden:

 • Een eigen auto of een auto van de zaak
 • KM-Registratie
 • KOR Kleine Ondernemers Regeling

Wil jij kijken of je de btw-aangifte zelf kan doen?

Als je hiermee gaat starten dan raad ik aan om te kiezen voor een boekhoudprogramma. Daar krijg je vaak het overzicht al boven water. Wil je nog een extra controle hebben. Dan kan ik je een ExcelSheet toesturen die je daarbij helpt. Deze geef ik gratis weg als je interesse hebt om jouw boekhouding zelf te gaan doen. Om je op weg te helpen ben ik bereid jouw een korting te geven als je kiest voor een boekhoudprogramma vermeld op deze website. Daarboven op dus ook de ExcelSheet voor jouw btw aangifte.

Bezoek de speciale kortingspagina eens waar ik deze gratis bonus voor jou ter beschikking stel.

Zelf btw-aangifte doen wordt makkelijker met een boekhoudprogramma

 1. Bekijk welke boekhoudprogramma voor jou geschikt is.
 2. Maak een proefaccount aan.
 3. Begin met het vullen van je boekhouding.
 4. Kijk wat er gebeurt op de btw-aangifte.
 5. Controleer deze en stuur het op naar de belastingdienst.
 6. Korting en een gratis bonus als je het afneemt via deze website.
Kies jouw boekhoudprogramma

Veel gestelde vragen

Ja, dat is zeker mogelijk. Het verstandigste is wel om eerst thuis te zijn in alle boekhoudkundige taken die daar aan vooraf gaan. Zodra je dit goed onder de knie hebt, is het zelf doen van je btw aangifte relatief eenvoudig.

Deze gegevens vul je online in bij de belastingdienst. Je moet je administratie goed op orde hebben en dit is het eenvoudigste met een boekhoudprogramma. Zeker als jouw boekhoudprogramma een koppeling heeft met de belastingdienst. Want dan kan je vanuit jouw boekprogramma de aangifte versturen.

Bekijk welk boekhoudprogramma voor jou geschikt is. 

Het is ook mogelijk om het in Excel te doen. Ik raad je gratis proefabonnement te nemen op de boekhoudprogramma’s die vermeld staan op de kortingspagina. Na het versturen van je gegevens stuur ik je dan de ExcelSheet toe.

Meer blogs over ondernemerschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te optimaliseren :). Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close