Boekhoudprogramma zorg: Maak nu je keuze!

Gemiddelde leestijd: 31 minuten

In deze blog staan we stil bij een boekhoudprogramma voor de zorg. Eerst gaan we in op het beroep zelf en wat er allemaal bij kan komen kijken. Daarna benoemen we boekhoudprogramma’s die geschikt kunnen zijn voor de zorg. Ondernemers in de zorg kunnen vrijgesteld zijn van btw en er is vaak veel wet- en regelgeving waar ze aan moeten voldoen. Het is daarom van belang om een goed boekhoudprogramma te hebben, zodat je hier veel gemak van ervaart.

Uiteindelijk is de conclusie dat DigiBTW het meest geschikte boekhoudprogramma voor de zorg is. Maar dit is natuurlijk ook persoonlijke voorkeur en het is altijd goed om meerdere boekhoudprogramma’s uit te proberen. Ontdek zelf wat je het beste boekhoudprogramma vindt door simpelweg ook meerdere opties uit te proberen. Andere alternatieven worden daarom ook in deze blog benoemt.

DigiBTW

Start Jouw Gratis Proefabonnement bij DigiBTW

 1. Ga naar de website
 2. Vul jouw gegevens in.
 3. Log in en kijk even rond
 4. Bepaal of dit boekhoudprogramma bij jou past.
 5. Vragen of onduidelijkheden? Stel gerust je vraag.
 6. 30 dagen gratis proefperiode.
Gratis Starten Met DigiBTW

Deze blog gaan we nu als volgt verder vervolgen:

Inhoudsopgave

Ben jij ondernemer in de zorg?

Nu je dit leest kan het zijn dat je al ondernemer bent in de zorg of wellicht overweeg je te starten als ondernemer in de zorg. In ieder geval heb je onderstaande stappen ondernomen of ga je deze nog nemen:

 • Inschrijven Kamer van Koophandel (KvK)
 • Opdrachtgevers vinden
 • BIG-Registratie
 • Verzekerde zorg aanbieden
 • Uurtarief bepalen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Verzekeringen regelen
 • Bedrijf aan huis
 • Patiëntendossier bijhouden

Dit zijn voor jou als ondernemer even de belangrijkste punten van aandacht. En zodra je ondernemer bent moet je jouw administratie bijhouden. Daar gaat deze blog uiteindelijk over. Want dit kan namelijk met een goed boekhoudprogramma dat aansluit op jouw branche. Voordat we hier verder op ingaan gaan we eerst even kort bovenstaande stappen toelichten.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Ben je ondernemer in de zorg? Dan moet je jezelf ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is verplicht voor alle ondernemers dus ook voor zelfstandige ondernemers in de zorg. Daarnaast wordt je ook automatisch aangemeld bij de Belastingdienst als ondernemer. Dus kort samengevat inschrijven bij de Kamer van Koophandel regelt voor jou:

 • Dat je zelfstandig je beroep mag gaan uitoefenen.
 • Aanmelding bij de belastingdienst als ondernemer.

Meer informatie vind je op de website van: Kamer van Koophandel

Opdrachtgevers vinden

Het is van belang dat je altijd meerdere opdrachtgevers hebt. Werk je voor maar één opdrachtgever dan ben je naar alle waarschijnlijkheid voor de belastingdienst geen ZZP’er. Omdat deze regels aan tijd gebonden zijn, zullen we zie hier niet specifiek benoemen. Maar weet dat je hiervan op de hoogte moet zijn. Voor de actuele regelgeving kan je het beste de website van de belastingdienst raadplegen. Daar is ook een ondernemerscheck aanwezig om te kijken of je voldoet aan de voorwaarden van ondernemerschap.

De afgelopen jaren is het vaak voorgekomen dat de belastingdienst in de zorg veel ZZP’ers aan zag voor schijnzelfstandige. Probeer dit dus te voorkomen.

Daarnaast is het ook altijd goed om meerdere opdrachtgevers te hebben om je risico te spreiden. Stel de ene opdrachtgever heeft geen werk voor je, dan kan je altijd nog bij de andere opdrachtgever aan het werk. Zo zorg je ervoor dat je inkomsten niet in één keer naar nihil gaan.

Kortom opdrachtgevers vinden is belangrijk, want:

 • De belastingdienst moet je voor ondernemer aanzien.
 • Spreiding van risico als een opdrachtgever geen of minder werk voor je heeft

BIG-Registratie

Een BIG-Registratie is verplicht voor als je het volgende beroep wil uitoefenen: apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige. Per functie zijn er verschillende eisen voor het behouden van jou registratie. Zo moet je bijvoorbeeld voldoende punten hebben. Om je BIG registratie te behouden moet je om de 5 jaar her-registreren. Hierbij moet je aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervaringseis of schooleis.

Meer informatie omrent dit thema vind je op de websites van BIG-register.

Verzekerde zorg aanbieden

In Nederland is de zorg verzekerd en jouw cliënten willen dan ook dat jij verzekerde zorg aanbiedt. Met name een zorgprofessional als verzorgende, waarnemer of verpleegkundige. Deze zorg val onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Oefen jij één van deze beroepen uit, zorg dan dat je jouw diensten als volgt aanbiedt:

 • Via een toegelaten instelling, bijvoorbeeld: thuiszorgorganisaties, zorginstellingen of bemiddelingsbureau.
 • Een zelfstandige overeenkomst tussen jou en het zorgkantoor.

De zorg van de cliënt is dan in ieder geval verzekerd.

Let op: Om geleverde zorg te kunnen declareren ben je een AGB-code nodig.

Uurtarief bepalen

Naast dat je zorg levert aan je cliënten is het natuurlijk ook belangrijk om zelf financieel gezond te zijn. Bepaal daarom het juiste uurtarief waarmee jij je diensten wil leveren. Mag je dan zomaar lukraak een bedrag vragen? Nee. Voor bepaalde beroepen is een maximumtarief bepaald. Onder andere voor de beroepen logopedisten, kaakchirurgen, psychiaters en orthodontisten. Deze maximum tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Controleer of jij ook aan een maximumtarief gebonden bent.

Ben je niet gebonden aan een maximumtarief en kan jezelf jouw uurtarief bepalen? Hanteer natuurlijk dan wel een doorgaans tarief dat geaccepteerd wordt. De basis voor het bepalen van het tarief zijn vaak de PGB-vergoedingen. Onderstaande tabel geeft je een indicatie van wat je zou kunnen vragen.

Bemiddelingsbureau *€ 20
Persoonlijke verzorging€ 30
Begeleiding€ 37
Verpleging€ 50
* Het bemiddelingsbureau moet ook uit het PGB-tarief betaald worden en daarom ligt het uurtarief lager.

Het kan zo zijn dat je meerdere typen zorg verleent aan een cliënt, wat dan vaak gebeurd is dat er één uurtarief afgesproken wordt. Daarnaast rekenen ZZP’ers in de zorg vaak extra toeslagen voor ’s nachts en in het weekend werken. Daarentegen gelden dan vaak voor slaapdiensten weer lagere tarieven.

Algemene voorwaarden opstellen

Een juridisch document is zoals de algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Dit kan je namelijk behoeden voor bepaalde zakelijke problemen. Je neemt bijvoorbeeld op:

 • Wat je betalingsvoorwaarden zijn
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Geheimhouding
 • Omgang klachtenbehandeling

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Maar het zet je wel aan het denken welke risico’s je wilt afdekken. En hier draait ondernemerschap juist ook om.

Heb je algemene voorwaarden vergeet deze dan niet vooraf op te sturen naar je opdrachtgever. Pleeg daarnaast overleg met jouw branche over de juiste standaarden. Laat er eventueel een juridisch adviseur naar kijken als je zelf je eigen algemene voorwaarden opstelt.

Verzekeringen regelen

Een ondernemer heeft nu eenmaal te maken met meer risico’s als iemand in loondienst. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid. Het is daarom verstandig om je te verzekering voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en ongevallenverzekering. Zoek verder uit welke verzekeringen eventueel nog meer van toepassing zijn of laat je hierin adviseren.

Daarnaast ben je als ZZP’er ook zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen. Houdt hier dus ook rekening mee.

Bedrijf aan huis

De meeste zelfstandige zorgprofessionals verrichten hun werkzaamheden bij cliënten en hebben dus geen bedrijf aan huis. Dit is niet het geval als je bijvoorbeeld een fysiotherapeut bent. Je wilt dan jouw cliënten aan huis behandelen. Houdt rekening met het volgende als je een bedrijf aan huis wilt:

 • Je moet dat aan jouw gemeente laten weten
 • Een stukje van je woning wordt bedrijfsruimte
 • Het kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte
 • Het kan gevolgen hebben voor je huur- of hypotheekovereenkomst

Patiëntendossier bijhouden

Zorgverleners moeten verplicht een patiëntendossier bijhouden. Jouw cliënten hebben ook het recht om dit dossier in te zien. Uiteraard is er wel onderscheid te maken tussen een patiëntendossier en jouw persoonlijke werkaantekeningen. Jouw cliënt heeft geen toegang tot jouw persoonlijke werkaantekeningen. Verder ben je verplicht om het patiëntendossier 15 jaar te bewaren. Wat leg je vast in dit patiëntendossier:

 • Gezondheid cliënt
 • Behandeltraject cliënt

Zorg en de belastingdienst

Anders dan bij vele andere vakgebieden gelden er in de zorg andere belastingregels. Namelijk dat ze vrijgesteld zijn van BTW. Dit geldt dan alleen voor medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Dit zijn dan:

 • Medische beroepsbeoefenaren
 • Tandartsen en tandtechnici
 • Arbodiensten
 • Ambulancevervoer
 • Verzorging en verpleging in instellingen
 • Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 • dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
 • Menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

Kort samengevat komt het in de praktijk erop neer dat een zorgprofessional geen btw-aangifte doet. Maar niet alles is vrijgesteld van btw, ga hier dus niet zomaar klakkeloos vanuit. Hoe dit precies zit kan je terugvinden op de website van de belastingdienst. Zij hebben een aparte informatiepagina over Vrijstelling in de gezondheidszorg.

Kosten ZZP’er in de zorg

Als ZZP’er in de zorg is het goed om te weten met welke kosten je te maken krijgt. Daarom zetten we voor deze beroepsgroep de voornaamste kosten op een rijtje. Om dit gestructureerd te doen delen we de kosten in categorieën. Onderstaande tabel geeft per categorie een ruime indicatie van de kosten die je maakt of legt uit wanneer er kosten gemaakt worden.

CategorieKosten
Huisvesting van je bedrijfWanneer je werkt bij cliënt:
€ 0
Of
Wanneer je bedrijf aan huis hebt:
Afhankelijk van de aanschafkosten
Vervoer€ 0,19 per kilometer
Of
Kosten van openbaar vervoer
ICT:
Telefoon, internet, computer
€ 360 – € 1450 per jaar
Verzekeringen:
beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand
€ 35 – € 65 per jaar
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
*Afhankelijk van leeftijd, hoogte gewenste uitkering, eigen risico
€ 1650 – € 4200 per jaar
Lidmaatschappen:
Beroepsvereniging, vakbond
€ 70 – € 300 per jaar
Bijscholing:
Vakliteratuur, cursussen, congressen
€ 300 – € 1100 per jaar
Uitbesteden van je administratie€ 500 – 1500 per jaar

Daarnaast zijn er ook altijd nog verborgen kosten. Hiermee bedoel ik de uren die je met je onderneming bezig bent, waar geen opbrengsten tegenover staan. Dit zijn de uren die je bijvoorbeeld kwijt bent aan administratie en reistijd. Dit zal ongeveer 2 tot 6 uur per week zijn.

Opbrengsten ZZP’er in de zorg

In deze blog hebben we het er al over gehad. Maar de opbrengsten voor ZZP’ers in de zorg worden bepaald door het tarief wat je hanteert. Voor bepaalde beroepen zoals logopedisten, kaakchirurgen, psychiaters en orthodontisten gelden maximum tarieven. Deze maximum tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Controleer of jij ook aan een maximumtarief gebonden bent.

Het doorgaans tarief wat gehanteerd wordt als je niet gebonden bent aan het maximumtarief is per uur:

Bemiddelingsbureau *€ 20
Persoonlijke verzorging€ 30
Begeleiding€ 37
Verpleging€ 50
* Het bemiddelingsbureau moet ook uit het PGB-tarief betaald worden en daarom ligt het uurtarief lager.

Afhankelijk van hoeveel uur je werkt kun je nu berekenen wat jouw opbrengsten ongeveer zullen zijn.

Het kan zo zijn dat je meerdere typen zorg verleent aan een cliënt, wat dan vaak gebeurd is dat er één uurtarief afgesproken wordt. Daarnaast rekenen ZZP’ers in de zorg vaak extra toeslagen voor ’s nachts en in het weekend werken. Daarentegen gelden dan vaak voor slaapdiensten weer lagere tarieven.

Het verkrijgen van klanten in de zorg gebeurt doorgaans via bemiddelingsbureaus, freelancecontracten, mond-tot-mond reclame, advertenties en huis-aan-huisbladen.

Grootboekrekeningschema zorg

Om jouw kosten en opbrengsten goed te kunnen waarborgen is een goed rekeningschema de basis. Alle boekhoudprogramma’s hebben een standaard grootboekrekeningschema. Met dit grootboekrekeningschema moet je al eenvoudig uit de voeten kunnen. Maak het jezelf niet te moeilijk en zorg dat je jouw grootboekrekeningschema zo inricht dat je kan sturen op de cijfers. Met het niet te moeilijk maken bedoel ik doe jouw kosten en opbrengsten niet te uitgebreid verdelen.

Doorgaans is één omzetrekening voldoende. Krijg je toch te maken met verschillende btw tarieven? Dan is het wellicht handig om per btw-tarief een omzetrekening te hebben.

Voor jouw kosten gebruik je kostenrekeningen waarvan je de kosten van in de gaten wil gaan houden. Dus de kosten waarvan je in één oogopslag het bedrag wil zien.

Het grootboekrekening is natuurlijk ook vrij persoonlijk. Het kan zijn dat iedere ondernemer toch net weer een andere indeling wil. Het advies is in ieder geval gebruik het grootboekrekeningschema dat het standaard boekhoudprogramma jou te bieden heeft. Vanuit daar kan je natuurlijk altijd enkele wijzigingen doorvoeren.

Wil je weten hoe jouw grootboekrekeningschema er dan uit ziet? Maak dan eens een proefaccount aan bij één van onderstaande boekhoudprogramma’s. Dit zijn boekhoudprogramma’s die geschikt zijn voor elke ZZP’er in de zorg. Later in dit artikel gaan we meer vertellen over deze boekhoudprogramma’s.

e-Boekhouden

 • 15 maanden gratis voor starters
 • 14 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 9,95 per maand
Gratis uitproberen!

Visma

 • 1 jaar gratis voor starters
 • 30 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 18,00 per maand
Gratis uitproberen!

InformerOnline

 • Geen proefperiode voor starters
 • 30 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 12,00 per maand
Gratis uitproberen!

Vixum

 • Vixum BASIC eerste jaar gratis
 • 14 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP
 • Vanaf € 9,00 per maand
Gratis uitproberen!

DigiBTW

 • Facturatie pakket volledig gratis
 • Boekhoudpakket 1e maand gratis
 • Doelgroep: ZZP
 • Vanaf € 10,00 per maand
Gratis uitproberen!

Stap je van het ene boekhoudprogramma over naar het andere boekhoudprogramma? Of had je al een grootboekrekeningschema? Dan kan je altijd kijken of het mogelijk is of je jouw huidige grootboekrekeningschema kan importeren.

Ga jezelf de boekhouding doen of uitbesteden?

Ga jezelf jouw boekhouding doen of ga je het uitbesteden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hangt of van hoeveel kennis je hebt over boekhouden. Ben je hierin helemaal nieuw dan is het vooral in het begin verstandig om uit te besteden of zorg ervoor dat je goed op weg geholpen wordt. Het is altijd goed om in ieder geval een gedeelte van je boekhouding zelf te doen. Naar mate je steeds handiger hierin wordt kan je dan steeds meer dingen zelf doen.

Om zelf te bepalen wat je wel en niet zelf kan leer je simpelweg door te doen. Het eerste wat je kan proberen is zelf je facturen opstellen. Alle boekhoudprogramma’s hebben hulpmiddeling om eenvoudig een factuur op te stellen. Zorg er altijd wel voor dat het voldoet aan de vereisten van de belastingdienst. En nogmaals ben je hierin nieuw. Zorg er dan voor dat iemand het eerst voor heeft gedaan, zodat je het later op dezelfde manier weer goed zelf kan.

Dit geld verder voor jouw gehele boekhouding doe het zelf als je zeker van je zaak bent dat je het goed doet. Zo niet besteed het dan uit of zorg ervoor dat je iemand je helpt om het jou te leren.

Als we het hebben over fiscale zaken is het advies om dit simpelweg altijd uit te besteden. Je komt er te weinig mee in aanraking om het net zo snel en goed te doen als een accountant of boekhouder.

Kortom probeer administratief werk zelf te doen, fiscale zaken uitbesteden. Mocht je toch voldoende kennis hebben kan je ook altijd proberen jouw fiscale zeken zelf te regelen.

Doorgaans kost het uitbesteden van je boekhouding jaarlijks ongeveer € 500 – € 1500. Des te meer jezelf doet des te voordeliger voor jou. Probeer altijd verschillende offertes van boekhouders te vergelijken. Zodat je zeker weet dat je een juiste prijs betaald.

Wil je jouw boekhouding uitbesteden? En zoek je een boekhouder? Ga dan naar: Boekhouden uitbesteden.

Om zelf je boekhouding te doen is het verstandig om eerst een boekhoudprogramma uit te proberen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

Welke boekhoudprogramma’s zijn er voor de zorg?

Het is altijd goed om boekhoudprogramma’s uit te proberen. Dit is vaak gratis en zo kom je erachter of het iets voor jou is om zelf je boekhouding te gaan bijhouden. De vraag is dan alleen welk boekhoudprogramma kan je gaan uitproberen. Er zijn heel veel boekhoudprogramma’s op de markt. Een keuze maken is daarom wellicht lastig. Welke boekhoudprogramma’s zijn geschikt voor de zorg? In principe zijn alle boekhoudprogramma’s geschikt. Maar laten we de meest voor de hand liggende boekhoudprogramma’s opnoemen die in de zorg worden gebruikt.

Geschikte boekhoudprogramma’s voor de zorg zijn: e-Boekhouden, Visma eAccounting, InformerOnline, Vixum en DigiBTW

e-Boekhouden

 • 15 maanden gratis voor starters
 • 14 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 9,95 per maand
Gratis uitproberen!

Visma

 • 1 jaar gratis voor starters
 • 30 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 18,00 per maand
Gratis uitproberen!

InformerOnline

 • Geen proefperiode voor starters
 • 30 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP | MKB
 • Vanaf € 12,00 per maand
Gratis uitproberen!

Vixum

 • Vixum BASIC eerste jaar gratis
 • 14 dagen gratis
 • Doelgroep: ZZP
 • Vanaf € 9,00 per maand
Gratis uitproberen!

DigiBTW

 • Facturatie pakket volledig gratis
 • Boekhoudpakket 1e maand gratis
 • Doelgroep: ZZP
 • Vanaf € 10,00 per maand
Gratis uitproberen!

Benodigde functies boekhoudprogramma voor de zorg

Elk boekhoudprogramma heeft de standaard functionaliteiten zoals het verwerken van bonnen en inkoopfacturen, versturen van verkoopfacturen, bankafschriften en mutaties verwerken, btw-aangifte maken, enzovoorts. Zoek jij een boekhoudprogramma voor de zorg dan is het handig om rekenen te houden met specifieke functies die jou verder kunnen helpen. Een ondernemer in de zorg kan vrijgesteld zijn van de btw. Maar het kan altijd voorkomen dat je toch diensten en producten gaat leveren die niet zijn vrijgesteld. En het zit simpelweg ook al in elk boekhoudprogramma.

Om als ZZP’er in de zorg goed jouw boekhouding te kunnen doen zijn onderstaande functies zeker aan te raden:

 1. Eenvoudig uren kunnen bijhouden
 2. Uren en diensten eenvoudig factureren
 3. Inkopen verwerken
 4. Scan & Herken van je uitgaven
 5. Automatische bankkoppeling
 6. Agenda & planning functionaliteit
 7. Kilometerregistratie bijhouden
 8. Btw-aangifte
 9. Inkomstenbelasting
 10. Koppelingen met andere software voor de zorg
Aandachtspuntene-BoekhoudenVisma eAccountingInformerOnlineVixumDigiBTW
Uren registratie
Facturen uren & diensten
Inkopen verwerken
Scan & Herken X X
Automatische bankkoppeling X X
Agenda / Planning X X X X
Kilometerregistratie X
BTW-Aangifte
Inkomstenbelasting X X X X
Koppeling met (zorg)software X X X X

In deze blog is de prijs vanaf voor bovenstaande boekhoudprogramma’s al genoemd. Maar het kan zo zijn dat deze dus oploopt aan de hand van welke functionaliteiten jou extra wilt gaan gebruiken. Deze kunnen extra in rekening worden gebracht, waardoor je dus wat hoger uit bent. Probeer dit goed van te voeren uit te zoeken. Zodat je een een juist kostenplaatje hebt voor jouw boekhoudprogramma.

Kiezen van een boekhoudprogramma voor de zorg

Het beste is om drie boekhoudprogramma’s uit te proberen. Het meest voor de hand liggende is om de volgende drie boekhoudprogramma’s uit te proberen:

 1. DigiBTW
 2. Vixum
 3. e-Boekhouden

Waarom deze drie boekhoudprogramma’s? In eerste instantie heeft DigiBTW alle mogelijke functies om volledig zelf je boekhouding te doen. Dat komt doordat ze je ook de mogelijkheid geven om je inkomstenbelasting te doen. Met Vixum heb je de mogelijkheid om gemakkelijk je agenda te beheren en vanuit hier facturen op te maken. Dit kan een handige tool voor je zijn.

Kort gezegd DigiBTW en Vixum hebben de meest handige functies voor de zorgt. Daarentegen qua functionaliteiten gericht op boekhouden, schieten ze soms iets te kort. Een automatische bankkoppeling is niet mogelijk en bijvoorbeeld ook geen Scan & Herken. Deze functies zijn wel terug te vinden bij e-Boekhouden. Vandaar dat het ook goed is om e-Boekhouden uit te proberen. Zo kom je er namelijk achter wat je mist bij DigiBTW en Vixum.

Uiteindelijk is het de vraag mis je de functionaliteiten die e-Boekhouden houden je biedt? Is dat niet het geval, moet je jezelf de vraag stellen of je wel met e-Boekhouden wil gaan werken. Ook kan je met Visma eAccounting of InformerOnline aan de slag. Maar deze twee zou ik als laatste proberen. Het gaat uiteindelijk om een boekhoudprogramma waar jij het beste mee kan gaan werken. En dit is ook een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Beste boekhoudprogramma voor de zorg

Het beste boekhoudprogramma voor de zorg vinden wij DigiBTW. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij ook een koppeling hebben met de inkomstenbelasting. Vaak is het zo dat ondernemers in de zorg vrijgesteld zijn van BTW. En op deze manier hebben zij het meest complexe, de inkomstenbelasting, weten te vereenvoudigen tot iets wat jij als ondernemer zelf kan. Je bent op deze manier dus het minst afhankelijk van anderen. En je hebt de tools in handen om alles zelf te leren.

DigiBTW

Start Jouw Gratis Proefabonnement bij DigiBTW

 1. Ga naar de website
 2. Vul jouw gegevens in.
 3. Log in en kijk even rond
 4. Bepaal of dit boekhoudprogramma bij jou past.
 5. Vragen of onduidelijkheden? Stel gerust je vraag.
 6. 30 dagen gratis proefperiode.
Gratis Starten Met DigiBTW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te optimaliseren :). Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close