Basiskennis over Boekhouding

Gemiddelde leestijd: 32 minuten

In deze blog gaan we het hebben over de basiskennis over boekhouding. Om het overzichtelijk te houden wil ik het voor jullie wordt het opgedeeld in drie delen:

 • Deel 1: Bewaarplicht en grootboekrekeningschema
 • Deel 2: Resultatenrekening, balans en BTW
 • Deel 3: Boekhoudprogramma’s en geautomatiseerd boekhouden
 • Deel 4: Direct basiskennis boekhouden op doen

Tot slot gaan we toelichten wat jezelf nog kan doen om nog meer basiskennis over boekhouden te krijgen. Deze blog is geschreven voor de startende of zelfstandige ondernemer, die meer uit zijn boekhouding wil gaan halen. Welke basiskennis over boekhouden heb jij nodig? Deze blog zal niet alles omvattend zijn, maar helpt je in ieder geval om de eerste stappen te zetten.

Boekenoverzicht

Bekijk welke boeken jouw op weg kunnen helpen voor meer basiskennis over boekhouden. Pas daarna de theorie gelijk toe.

Koop Een Boek

Boekhoudprogramma’s

Ga direct de theorie toe passen in de praktijk. Oefen met een (Gratis Proefabonnement) boekhoudprogramma voor meer basiskennis over boekhouden.

Kies Jouw Boekhoudprogramma

Inhoudsopgave

Deel 1: Bewaarplicht en grootboekrekeningschema

In het eerste deel van deze blog krijg je antwoorden op de volgende vragen:

 1. Wat moet ik bewaren in mijn administratie?
 2. Wat houdt de bewaarplicht in?
 3. Hoe ziet een grootboekrekeningschema eruit?

1.1  Wat moet ik bewaren in mijn administratie?

Zodra je start met ondernemen, zul je ook een administratie moeten bijhouden. Maar wat houdt dit precies in? Iedereen kan een eigen definitie hier aangeven. Het belangrijkste is dat je de definitie van de belastingdienst volgt.

Ondernemers worden namelijk verplicht een administratie bij te houden en moeten BTW afstaan. Bij de Btw-aangifte heb je als ondernemer de keuze om dit per jaar, kwartaal of maand te doen.

Je komt als ondernemer dus al vrij snel in aanraking met de belastingdienst. Om na te gaan wat een administratie bijhouden dan precies inhoudt. Kunnen we het beste kijken wat de belastingdienst hiervan vindt. Je hebt immers verplichtingen die je aan de belastingdienst dient te voldoen.

Het antwoordt van de belastingdienst is: “Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie.

Voorbeelden van gegevens die horen bij jouw administratie

Om je een nog beter beeld te geven een aantal voorbeelden van zaken die doorgaans worden bijgehouden:

 • Een kassa administratie
 • Een bank administratie
 • Belangrijke notities (ook klad notities)
 • Bonnetjes van winkels, tankstations, enzovoort
 • Een inkoop administratie
 • Een verkoop administratie
 • Aantekeningen die je maakt bij je inkoop en verkoop
 • Controleberekeningen (ook tussentijds)
 • Ontvangen facturen
 • Verzonden facturen (vaak kopie of digitaal)
 • Bankafschriften van al je zakelijke rekeningen
 • Gemaakte afspraken, contracten en overeenkomsten (die je voornamelijk met je leveranciers en klanten hebt)
 • Jouw agenda en van anderen binnen het bedrijf
 • Alle correspondentie (brief, mail, databestanden, enzovoort)
 • Softwaresystemen

Een hele lijst. En zo lijkt het wellicht een heel karwei om een administratie bij te houden. Maar dat val allemaal wel mee als je het verstandig aanpakt.

Meestal worden gegevens altijd digitaal vastgelegd. Inkoopfacturen worden in-gescand. Verkoopfacturen worden verzenden en de kopie wordt als PDF opgeslagen. De zakelijke agenda wordt op de mobiel bijgehouden. Van bonnetjes worden foto’s gemaakt. En zo is er voor alles wel een methode.

Je administratie is basis voor Btw-aangifte

Verder is het advies om de inrichting van je administratie af te stemmen met je onderneming. Probeer er meer uit te halen dan dat het alleen wettelijk verplicht is. Echter de administratie is ten alle tijden de basis voor je Btw-aangiftes. Wijk hier niet van af! Als de Btw-aangiftes niet terug te herleiden zijn uit jouw administratie. Dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Wanneer dit het geval is, dan krijg je van de belastingdienst bericht om daar binnen een bepaalde termijn wel aan te voldoen. Lukt het nog steeds niet om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen, je administratie is nog niet volledig en kan niet gecontroleerd worden. Dan zal de belastingdienst jouw winst vaststellen en de belasting berekenen.

1.2  Wat houdt de bewaarplicht in?

De belastingdienst verplicht ondernemers hun gegevens te waren. Alle gegevens van de afgelopen 7 jaar moeten bewaard blijven. Soms moeten gegevens 10 jaar bewaard worden. Op de website van de belastingdienst kan je dit nakijken. De gegevens bewaar je in originele vorm, dat betekent digitaal of op papier. Nu is tegenwoordig bijna alles digitaal. Maar is ja administratie zeer klein, dan mag je deze ook op papier bewaren.

Wat moet je bewaren?

Op de vraag, welke gegevens moeten dan doorgaans opgeslagen worden? Dat zijn met name de volgende onderdelen:

 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen
 • Memoriaalboekingen
 • Kas & bank boekingen
 • Overzicht van je debiteuren en crediteuren
 • Grootboekkaarten van je grootboekrekeningen
 • Balans & resultatenrekening
 • Btw-aangifte
 • ICP-aangifte

Hoe kan je de bewaarplicht naleven?

Om aan de bewaarplicht te voldoen is een boekhoudprogramma een goed hulpmiddel. Een goed boekhoudprogramma is betrouwbaar en zorgt ervoor dat jouw gegevens ten minste 7 (of 10) jaar bewaard blijven. Een boekhoudprogramma is verder een goede basis voor jouw bedrijfsvoering en belastingaangifte.

Er zijn verschillende online-boekhoudprogramma’s die jou hierbij kunnen helpen. Een andere methode is je boekhouding bijhouden in Excel. Dit is alleen geschikt voor kleine ondernemers, als je groter wordt is een boekhoudprogramma echt nodig.

De belastingdienst heeft in samenwerking met de stichting Zeker-OnLine een keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk Zeker-Online stelt de betrouwbaarheid van online-diensten vast. Wanneer een boekhoudprogramma dit keurmerk heeft dan weet je dat het pakket voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt.

Maar staar je niet blind op dit keurmerk het belangrijkste is dat je inderdaad aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Maar wat net zo belangrijk is dat jouw onderneming een boekhoudprogramma hanteert dat ook echt een toegevoegde waarde is voor je bedrijf.

1.3 Hoe ziet een grootboekrekeningschema eruit?

Het hart van de boekhouding is het rekeningschema. Een rekeningschema wordt ook wel grootboek genoemd. Het bestaat tussen de cijfers 0000 en 9999. Er zijn soms ook uitzonderingen, standaard bestaat het uit 4 cijfers, het kan ook bestaan uit 3, 5 of 6 cijfers. Als we het hebben over een specifieke nummerreeks wordt het een grootboekrekening genoemd. Een grootboekrekening kan worden gezien als categorie waar je verkopen en uitgaven aan koppelt.

Voorbeelden

Je hebt een factuur ontvangen van de jaarlijkse kosten van je website. Het bedrag op deze factuur is €120. Dit bedrag koppel je aan grootboekrekening websitekosten.

Diegene die jou adviseert en helpt met het onderwerp boekhouden stuurt jou een factuur. Dit zijn dan advieskosten van een boekhouder/accountant. Deze factuur boek je dan op grootboekrekening accountantskosten.

Wanneer je materiaal inkoopt en dit gaat gebruiken voor een bepaald project. Dan boek je de factuur die je ontvangt op grootboekrekening inkopen project.

Bovenstaand zijn voorbeelden van inkomende facturen. Hetzelfde geld natuurlijk voor uitgaande facturen. Uitgaande facturen komen in categorie omzet. Stel je verstuurt een factuur voor verrichte arbeid en geleverde materialen. Dan boek je dit op grootboekrekening omzet. Je kan er ook voor kiezen om dit uit te splitsen in grootboekrekening omzet arbeid en grootboekrekening omzet materialen.

Door alles netjes te registeren zie je precies hoe je geldstromen lopen.

Zelf grootboekrekeningen maken

Je bent vrij om zelf een grootboekrekeningschema te maken of diverse aanpassingen te doen. Ervan uitgaande dat je aan de Nederlandse regelgeving verbonden bent. Niet in elk land is dit namelijk het geval. In België heeft de overheid een wettelijk grootboekrekeningschema voorgeschreven.

In Nederland kan je dus in ieder geval je eigen grootboekrekeningen aanmaken. Doe altijd wel vooraf vaststellen wat je achteraf van het lopende boekjaar wil weten. Wanneer je dit weet kan je op basis hiervan grootboekrekeningen aanmaken en indelen. Advies is om niet te veel af te wijken van de standaard, zorg ervoor dat anderen gemakkelijk jouw boekhouding kunnen begrijpen.

Standaard grootboekrekeningschema

Er zijn diverse standaard grootboekrekeningschema’s te vinden op het internet of in diverse boeken. Welke grootboekrekening je toepast is afhankelijk van de rechtsvorm die je hanteert. In welke branche je opereert en welke wet- en regelgeving je verbonden bent. De standaard is doorgaans gebaseerd op volgende indeling:

0 – Vaste activa & passiva

1 – Vlottende activa & passiva

2 – Tussenrekeningen

3 – Voorraadrekeningen

4 – Kostenrekeningen

5  – Rekening voor verdeling indirecte kosten

6 – Fabricagerekeningen

7 – Kostprijs rekeningen

8 – Omzet rekeningen

9 – Financiële baten & lasten

Om in de toekomst te komen tot een meer standaard grootboekrekeningschema is het RGS ontstaat. Dit staat voor Referentie GrootboekSchema, een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, softwareontwikkelaars en de overheid. Door te werken met referentiecodes kan het grootboekrekeningschema gekoppeld worden aan een grootboekrekening van RGS. Dit is handig voor bestaande bedrijven. Nieuwe bedrijven kunnen ervoor kiezen om direct het grootboekrekeningschema van RGS te hanteren.

Boekenoverzicht

Bekijk welke boeken jouw op weg kunnen helpen voor meer basiskennis over boekhouden. Pas daarna de theorie gelijk toe.

Koop Een Boek

Boekhoudprogramma’s

Ga direct de theorie toe passen in de praktijk. Oefen met een (Gratis Proefabonnement) boekhoudprogramma voor meer basiskennis over boekhouden.

Kies Jouw Boekhoudprogramma

Deel 2: Resultatenrekening, balans en BTW

In het eerste gedeelte van deze blog hebben we het gehad over wat je moet bewaren en wat de bewaarplicht inhoudt. Ook hebben we kort stil gestaan bij hoe een grootboekrekeningschema eruit kan zien. Nu in het tweede gedeelte gaat het over de volgende onderwerpen:

 • Resultatenrekening
 • Balans
 • BTW en de werking daarvan

2.1 Resultatenrekening

Er zijn diverse benamingen voor een resultatenrekening. Om verwarring te voorkomen gaan we deze eerst behandelen. Een resultatenrekening wordt ook een winst-en-verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd. Een resultatenrekening is een onderdeel van het jaarverslag.

Naast dat je jouw resultatenrekening een resultaat presenteert geeft het ook inzicht in de opbrengsten en kosten. Dit overzicht gaat over een bepaalde periode. In het jaarverslag leg je in ieder geval de resultatenrekening vast over een periode van één jaar. Door jouw opbrengsten te verminderen met je kosten, dan blijft er een saldo over. Dit saldo kan positief of negatief zijn. Een positief saldo is je winst, een negatief saldo betekent verlies. Vaak ontstaat er verwarring over het begrip winst. Velen denken dat dit betekent dat ze dit aan cash (geld) hebben. Dit is niet het geval. Cash is datgene wat je in je kas en op je bankrekeningen hebt staan.

Er bestaat ook nog een geconsolideerde resultatenrekening, dit heb je als het betrekking heeft op een groep van entiteiten.

2.2 Balans

Alle bezittingen en schulden van een bedrijf of onderneming staan op de balans. Dit is een overzicht die exact de waarde weergeeft van je bezittingen en schulden. Net zoals de resultatenrekening komt de balans ook in het jaarverslag.

De term balans kan je vergelijken met een traditionele weegschaal met gewichten. Als je producten ging wegen dan deed je aan de andere kant gewichten toevoegen. Net zolang deze in balans was (de hoogte aan beide kanten gelijk) en dan wist je het gewicht.

De bezettingen en schulden zijn op de balans ook altijd aan elkaar gelijk. Aan de linkerkant van de balans staan de bezittingen. Aan de rechterkant van de balans staan de schulden.  Leggen we het meer in boekhoudtermen uit, dan hebben we het ook over debet en credit. De bezittingen noemen we de debet-kant en de schulden noemen we de creditkant.

Simpel gezegd de balans is een overzicht van jouw bezettingen en hoe je deze gefinancierd hebt.

2.3 BTW en de werking daarvan

We beantwoorden 4 vragen om hier jou meer duidelijkheid over te geven:

 • Wat is Btw?
 • Wat zijn de verschillende btw-tarieven?
 • Wanneer moet je de btw-aangifte indienen?
 • Hoe doe je btw-aangifte?

Wat is Btw?

Zoeken we dit op in de Dikke van Dale dan komt de volgende definitie naar voren: afkorting van belasting over toegevoegde waarde. Voor iemand die nog nooit van de term BTW heeft gehoord is dit nog niet bepaald duidelijk. Je weet nu in ieder geval dat het een vorm van belasting is. Het zegt nog niks over de werking hiervan. Ben je btw-plichtig dan krijg je overigens ook een btw-nummer.

De belastingdienst bepaald of je als ondernemer btw-plichtig bent. Zodra je btw-plichtig bent dan betaal je geld aan de belastingdienst of je krijgt geld terug van de belastingdienst. Om de hoogte van de betaling of terug te vangen bedrag te bepalen zijn er regels opgesteld. Dit allemaal vindt plaats door periodiek een btw-aangifte te doen. Je bent verplicht om iedere periode (maand, kwartaal of jaar) de btw-aangifte in te dienen.

De btw is dus een inkomstenbron voor de belastingdienst. Waar betalen we dan btw over? We betalen btw over producten en diensten die geleverd worden. Wanneer je een product of dienst verkoopt dan gaat een gedeelte naar de belastingdienst. Zodra jij een product of dienst inkoopt, dan zit hier dus ook btw in. De btw die je hier betaald, mag je terugvragen. Tenminste als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • Product of dienst wordt zakelijk gebruikt en niet privé
 • Product of dienst wordt gebruikt voor activiteiten die belast zijn met btw

Om dit goed te laten verlopen houd je dit goed bij in je boekhouding of administratie.

Wat zijn de verschillende Btw-tarieven?

In Nederland hanteert de belastingdienst verschillende btw-tarieven:

 • 21% btw
 • 9% btw
 • 0% btw
 • Vrijgesteld van btw

Normaal gesproken wordt het tarief van 21% gehanteerd. Dit wordt ook wel het hoge btw-tarief genoemd. In bepaalde gevallen mag je het tarief van 9% hanteren (laag btw-tarief). Vervolgens heb je producten en diensten voor een btw-tarief van 0%. Tot slot zijn er goederen en diensten die helemaal vrijgesteld zijn van btw.

Zorg ervoor dat je als ondernemer weet welk btw-tarief je moet toepassen:

 • 21%: Dit is het standaardtarief.
 • 9%: Dit is het tarief voor o.a. etenswaren en sommige diensten. Op internet is makkelijk te vinden welke diensten en producten hieronder vallen.
 • 0%: Jij berekent geen btw, maar de btw die jij betaalt over je uitgaven, kan je wel terugvragen. Denk aan producten die je inkoopt in Nederland en vervolgens aan het buitenland verkoopt.
 • Vrijgesteld: Er zijn simpelweg een aantal producten en diensten van btw vrijgesteld. Hierover wordt geen btw betaald. Je betaalt dus geen btw en kan ook geen btw aftrekken als voorbelasting.

Naast de verschillende tarieven is het ook nog mogelijk om de btw te verleggen. Je verlegt dan de btw naar diegene die de producten of diensten afneemt. Op de website van de belastingdienst kan je kijken of dit voor jou van toepassing is.

Wanneer moet je de Btw-aangifte indienen?

Aan het eind van een periode doe je jouw btw-aangifte. Je hebt hier de keuze om je aangifte per maand, kwartaal of jaar te doen. Nu niet zo dat je exact op de datum van het sluiten van een periode jij je aangifte moet indienen. Je krijgt hier doorgaans van de belastingdienst een maand de tijd voor. Binnen een maand dien je dan ook je betaling te voldoen. Kies je voor een btw-aangifte per jaar dan is het vaak drie maand in plaats van 1 maand. Op de website van de belastingdienst staan de exacte datums vermeld.

Hoe doe je btw-aangifte?

Of je nou zelf je btw-aangifte indient of je hebt dit uitbesteed aan een boekhouder of accountant. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Je doet je btw-aangifte digitaal door in te loggen op de website van de Belastingdienst. De gegevens voer je dan handmatig in.
 • Diverse boekhoudprogramma’s geven je de mogelijkheid om direct vanuit je boekhouding de btw-aangifte naar de Belastingdienst te sturen.

Ga naar Zelf btw-aangifte doen mocht je het zelf willen proberen uit te voeren.

Boekenoverzicht

Bekijk welke boeken jouw op weg kunnen helpen voor meer basiskennis over boekhouden. Pas daarna de theorie gelijk toe.

Koop Een Boek

Boekhoudprogramma’s

Ga direct de theorie toe passen in de praktijk. Oefen met een (Gratis Proefabonnement) boekhoudprogramma voor meer basiskennis over boekhouden.

Kies Jouw Boekhoudprogramma

Deel 3: Boekhoudprogramma’s en geautomatiseerd boekhouden

Om daadwerkelijk kennis op te doen over boekhouden. En simpelweg de basis onder de knie willen hebben. Dan is het beste om aan de slag te gaan met boekhoudprogramma’s. Je komt er dan ook achter dat heel veel handelingen geautomatiseerd gaan. Dit maakt boekhouden voor jou nog simpeler. Het is goed om te weten wat de mogelijkheden zijn en de ontwikkelingen hiervan bij te houden. Daarom in dit deel de volgende onderwerpen:

 • Boekhoudprogramma’s
 • Gerobotiseerd boekhouden
 • Facturen in digitale formaten
 • Automatisch je bank bijwerken

3.1 Boekhoudprogramma’s

Er zijn diverse boekhoudprogramma’s op de markt. Deze boekhoudprogramma’s hebben als doel jouw boekhouden automatiseren. Automatiseren is het vervangen van menselijke arbeid door machines, computers en/of computerprogramma’s. De gedachte erachter is dat dit jouw een economisch voordeel oplevert. De tijdsbesparing zorgt ervoor dat je jouw geld/winst oplevert. Wie wil dit nou niet? Hebben het over automatiseren van boekhouden. Dan hebben we het over jouw boekhouding onder brengen in een boekhoudprogramma.

Een nog concreter begrip is kantoorautomatisering.

Toen er nog geen computers waren, werd boekhouden handmatig bijgehouden. Dit gebeurde met pen en papier. Op een gegeven moment kwamen er typemachines en rekenmachines. Deze hulpmiddelen zorgde ervoor dat het een stuk sneller ging. Uiteindelijk kwamen er computers en werd er software ontwikkeld waardoor ondernemers steeds makkelijker hun boekhouden kunnen bijhouden. Deze ontwikkelingen gaan steeds verder.

Er zijn veel boekhoudprogramma’s op de markt. In principe zijn er drie hoofdvarianten:

 • Bijhouden in Excel
 • Offline-boekhoudprogramma’s
 • Online-boekhoudprogramma’s

3.2 Gerobotiseerd boekhouden

Inmiddels hebben we het niet alleen meer over automatiseren. Maar ook over gerobotiseerd boekhouden. Robots zullen veel meer taken van ons overnemen in de toekomst. Denk aan een robot-grasmaaier of een robot stofzuiger. Dit gebeurt ook bij boekhouden en wordt ook wel Robotic Accounting genoemd. De gedachte achter gerobotiseerd boekhouden is dat er automatisch administratieve handelingen voor je worden uitgevoerd zonder dat jij hier tijd insteekt. Dit is niet het enige voordeel.

De voordelen van gerobotiseerd boekhouden zijn:

 • Kostenvermindering
 • Minder administratieve handelingen
 • Sneller inzicht in financiële gegevens

Verschil tussen automatiseren en robotiseren

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Handig is om het verschil te weten.

Automatiseren is het vervangen van menselijke taken door technologie, zodat het minder tijd en energie kost voor mensen. Denk hierbij aan de inzet van tools. Bijvoorbeeld een rekenmachine in plaats van uitrekenen op pen en papier. Je bent nog steeds bezig, maar je kan wel sneller werken nu. Dit is automatiseren. Technologie inzetten zodat het minder tijd en of moeite kost. In de praktijk leidt dit voor bedrijven tot lagere loonkosten.

Robotiseren is het inzetten van technologieën die in staat zijn om zelfstandig besluiten te nemen. Je wordt volledig ontlast en je hoeft er geen tijd en moeite meer in te steken. Bij robotiseren heb je er geen omkijken meer naar. Voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s of chatrobots die klanten online helpen met simpele vragen.

Zorg ervoor dat je boekhouding overzichtelijk blijft

Het automatiseren of het robotiseren van je boekhouden heeft vele voordelen. Iedere ondernemer komt hier mee in aanraking. Echter vertrouw nooit volledig op jouw geautomatiseerde/ gerobotiseerde boekhouding. Zeker in het begin niet. Controleer altijd je eigen boekhouding (hier zijn diverse tools voor). Uit de praktijk blijkt dat bedrijven die volledig vertrouwen op automatiseren/ robotiseren het overzicht kwijtraken. Achteraf blijkt dat de boekhouding niet klopt. Dit achteraf corrigeren kost veel tijd of je bent de expertise van een accountant of boekhouder nodig. De tijdsbesparing door automatiseren heb je dan bij lange na niet terugverdiend.

3.3. Facturen in digitale formaten

Voor het digitale tijdperk werden alle facturen per post verstuurd. Er was immers geen andere mogelijkheid. De steeds verdergaande digitalisering zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden zijn om je facturen te versturen en te ontvangen. We behandelen 3 scenario’s:

 1. Facturen per post
 2. Facturen per mail
 3. Versturen en ontvangen van XML-facturen

Facturen per post

Facturen worden opgemaakt, uitgeprint, vervolgens per post opgestuurd. De ontvangende partij neemt de factuur in behandeling. Deze wordt handmatig in zijn boekhouding ingevoerd en geboekt. Er zijn boekhoudprogramma’s die beschikken over OCR-software. Dit is scan & herken software. Met deze software is het mogelijk facturen automatisch te herkennen en er wordt een boekingsvoorstel gegenereerd. De facturen die je per post ontvangt kan je dus ook inscannen en laten herkennen door de OCR-software.

Facturen per mail

In februari 2009 is in de Nederlandse wetgeving opgenomen dat facturen zowel per post als per mail verstuurd mogen worden. Beide vormen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Software biedt mogelijkheden om gelijk een PDF-factuur klaar te zetten. Zo kan je snel jouw facturen versturen. Het ontvangen van facturen per mail geniet steeds meer de voorkeur. Stel je hebt OCR-software dan hoef je niet eerst de facturen in te scannen. Dit scheelt weer tijd.

Doorgaans is een factuur altijd in Pdf-formaat. Dit omdat een PDF-factuur niet of moeilijk aan te passen is. Een wordt document bijvoorbeeld is simpel aan te passen, dus dit wordt afgeraden. Een Pdf-formaat is niet verplicht. Een ander formaat hanteren mag. Een eis in in ieder geval dat de factuur niet aan te passen is.

Versturen en ontvangen van XML-facturen

XML staat voor eXtend Markup Language. Een XML wordt gebruikt op een gestructureerde manier gegevens vast te leggen. Wanneer we het hebben over XML-facturatie wordt de UBL standaard doorgaans als standaard gehanteerd. UBL staat voor Universal Business Language en is de digitale standaard voor elektronisch facturen.

De UBL-factuur wordt naast het pdf-bestand meegestuurd. Door de UBL-factuur ben je in staat om sneller je boekhouden te doen. Een boekhoudprogramma kan deze direct inlezen. Er is geen scan & herken (OCR) software nodig. De kans op fouten is ook kleiner omdat er nauwelijks nog menselijke handelingen aan te pas komen. Het kan ook zo zijn dat de PDF-factuur verwerkt zit in het UBL-bestand.

Wil je aan de slag met UBL-facturatie dan zul je op zoek moeten gaan naar software die dit te bieden heeft. De meeste moderne boekhoudprogramma’s bieden dit aan.

3.4 Automatisch je bank bijwerken

Naast dat je jouw facturatie hebt geautomatiseerd of gerobotiseerd, kan dit ook met jouw bank. Bij een aantal boekhoudprogramma’s is het mogelijk om jouw bank direct te koppelen aan de bank in jouw boekhouding. Dit is dan het geval bij online-boekhoudprogramma’s. Je legt dan direct de link met jouw bank. Boekingen worden dan gemaakt en jij hoeft ze dan alleen nog meer te controleren of af te letteren. Heeft jouw boekhoudprogramma geen directe online koppeling of gebruik je geen online-boekhoudprogramma? Dan is er ook de mogelijkheid om je afschriften te downloaden. Dit zijn dan elektronische afschriften, die je kunt inlezen in jouw boekhoudprogramma.

Ga naar Boekhoudprogramma met bankkoppeling voor een volledig overzicht met betrekking tot de mogelijkheden.

Boekenoverzicht

Bekijk welke boeken jouw op weg kunnen helpen voor meer basiskennis over boekhouden. Pas daarna de theorie gelijk toe.

Koop Een Boek

Boekhoudprogramma’s

Ga direct de theorie toe passen in de praktijk. Oefen met een (Gratis Proefabonnement) boekhoudprogramma voor meer basiskennis over boekhouden.

Kies Jouw Boekhoudprogramma

Deel 4: Direct basiskennis boekhouden op doen

Om direct basiskennis over boekhouding op te doen, kan je:

 1. Boeken en theorie hierover lezen
 2. Direct aan de slag met een boekhoudprogramma
 3. Een studie over boekouden volgen.

4.1 Raadpleeg boekenoverzicht

Om je op weg te helpen is er één boekenoverzicht waar je boeken terug kan vinden over boekhouden. Dit kan je dan altijd als naslag werk gebruiken om vervolgens zelf te gaan boekhouden. Probeer de oefeningen die erin staan ook daadwerkelijk uit te voeren. Het beste kan je deze eens naspelen in een boekhoudprogramma om te kijken hoe het in de praktijk werkt. In eerste instantie ga je dus wat meer in de theorie om vervolgens in de praktijk uit te voeren.

4.2 Kies een geschikt boekhoudprogramma

Veel boekhoudprogramma’s geven jou ook uitleg over de werking van boekhouden. Zij willen immers dat je hun software gaat gebruiken om je boekhouding bij te houden. Daarom vind je veel antwoorden op je vragen op hun website. Zo ga je gelijk aan de slag met het oefenen in de praktijk. Kies daarom een boekhoudprogramma dat geschikt is om in te oefenen.

4.3 Een studie volgen over boekhouden

Het is ook mogelijk om een studie te gaan volgen over boekhouden. Dit kan o.a. bij NHA Thuisstudies. Hier zijn verschillende opleidingen te vinden over boekhouden.

Boekenoverzicht

Bekijk welke boeken jouw op weg kunnen helpen voor meer basiskennis over boekhouden. Pas daarna de theorie gelijk toe.

Koop Een Boek

Boekhoudprogramma’s

Ga direct de theorie toe passen in de praktijk. Oefen met een (Gratis Proefabonnement) boekhoudprogramma voor meer basiskennis over boekhouden.

Kies Jouw Boekhoudprogramma

Laatste blogs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te optimaliseren :). Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close